R-BLASTER - Zrobotyzowane stanowiska śrutownicze

Seria R-blaster jest przeznaczona do precyzyjnej, automatycznej obróbki:
• śrutowania selektywnego
• shot-peeningu
• śrutowania elementów o skomplikowanych
kształtach
• śrutowania elementów seryjnych z precyzyjną
kontrolą parametrów procesu

Specyfikacja techniczna:Seria R-Blaster to:
• Możliwość pracy z 2 różnymi ścierniwami w jednym urządzeniu (automatyczna zmiana)
• Możliwość precyzyjnej kontroli 7 różnych parametrów procesu
• Możliwość obróbki selektywnej wybranych powierzchni

Jeśli jesteś zainteresowany produktem skontaktuj się:
Telefon: 43 840 46 34
poltech@poltech.wielun.pl